Skarpnes – Montering Mekanisk takhatt

Informasjonsvideo – Montering Mekanisk takhatt

NB! Denne hatten leveres ikke lenger. For montering av HV110 til soil se Installasjon av hv110 Takhatt, for HV160 til ventilasjon se Montering av HV160 med membran.

Merk en og en halv stein for å finne senter av gjennomføringsbeslaget. Mål opp 12 og en halv centimeter på hver side av senterlinjen. Kapp lekte. Plasser gjennomførings beslaget og merk av lysåpning. Skjær hull i undertaket og moter gjennomføringsbeslaget mellom undertak og papp.

Beslagets nedkant legges over både undertak og papp. Det er svært viktig at gjennomføringen i undertaket er tett.

Sørg for at det fuges rundt beslaget slik at overgang mellom papp og beslag er tett. Sørg for god fuging slik at det er tett mellom undertak og beslag. Husk å isolere både soil og ventilasjonskanaler.

Fest beslaget i topp med medfølgende skruer. Ved forenklet undertak skal det lages spikerslag rundt gjennomføringsbeslag slik at undertaket får klem mot spikerslaget.

Takhatten passer både på mekanisk ventilasjon og soil.

Den bør monteres så nær mønet som mulig for bedre utsug og mindre risiko for skader ved snø og ras.

Flere Skarpnes videoer:

Skarpnes – Oppløft av takstein

Skarpnes – Montering av mønebånd på rull

Skarpnes – Montering av klips

Montering av takstige og snøsikring på tegltak