Skarpnes Undertak

Sikrere, lettere og raskere

Asfalt 700SK²

Skarpnes 700 SK² er et underlagsbelegg med dobbel limkant beregnet for montering på fast underlag. Undertaksbelegget er bygd opp rundt en polyesterstamme mettet med SBS-modifisert bitumen (asfalt) og et tosidig beskyttelseslag av polypropylen. Overflaten har høy friksjon og er trygg å jobbe på.

DIFFTEQ 220SK²

Skarpnes DiffteQ 220SK² er kombinert undertak/vindsperre med dobbel limkant beregnet for montering direkte på sperrene. Den monolytiske membranen sørger for sikker og god fukttransportering. Den hydrofobe overflaten gjør at vannet perler seg og ikke trekker inn i duken.

SKARPNES BRYR SEG OGSÅ OM DET SOM ER UNDER

Skarpnes har siden 1919 jobbet kontinuerlig med produktutvikling av takprodukter. Gjennom
en årrekke har vi tatt den 5. fasaden på alvor og kan nå tilby full portefølje også på undertak
og vindsperrer.

VI TENKER PÅ TAK HELE TIDEN, DERFOR HAR HUSEIER ET TAK SOM VARER