Skarpnes Snøsi

Snøfanger skal monteres der is og snøras fra tak kan skade personer, gjenstander, bygningsdeler m.m. Snøfangerkonsoll og gelender leveres i sort og teglrødt.

(Jevnfør byggefor­skriftene kap. 43 med veiledning. Bestemmelser i politived­tektene i den enkelte kommune kan også omhandle vedtekter vedrørende snø på tak og rasfare.)

Snøfangere skal monteres der sig/ras kan medføre skader på gjennomføringer, takstiger eller andre installasjoner på taket. Det er også viktig å montere snøfangere på tak med trapping (høydeforskjell). Dette for å unngå at snø fra en takflate raser ned på en annen med fare for ødeleggelser. Snøfangere er ikke å betrakte som sik­kerhetsutstyr ved arbeide på tak, og skal derfor ikke benyttes til feste for sikkerhetsline.

Dimensjoneringen av snøfangere er bl.a. avhengig av takvinkelen, snølasten, takfallets lengde og friksjons koeffisienten på taktekkingsmaterialet.

Behov for snøfangere avhenger av snøforholdene, takformen, oppbyggingen av taket, takvinkelen og hvilke taktekking som er brukt. Snøfangere skal monteres der snø og isras fra tak kan skade personer, gjenstander, underliggende bygningsdeler eller installasjoner.

Viser alle 4 resultater