Skarpnes AS Hovedkontor

Industriveien 11, Østerhus, 4879 Grimstad

T: +47 37 25 88 00

E: post@nullskarpnes.com

SALG / DISTRIKTKONTAKTER

Salg / Distriktskontakter

Kontakt Oss 1

Espen Stensøy

Salgssjef

M: +47 484 04 321

E: espen.stensoy@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 2

Tommy Johansen

Distriktssjef Trøndelag og Møre og Romsdal

M: +47 909 91 846

E: tommy.johansen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 3

 Konrad Sand

Distriktssjef Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold

M: +47 928 20 773

E: konrad.sand@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 4

Siri Eftedal Seland

Distriktssjef Buskerud, Vestfold og Telemark

M: +47 908 30 504

E: siri.eftedal@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 5

Martin Kristiansen

Distriktssjef Sør-Vest, Stord til Mandal

M: +47 992 50 267

E: martin.kristiansen@nullSkarpnes.com

Kontakt Oss 6

Andrè Matre

Distriktssjef Agder fra Mandal M: +47 959 25 024 E:andre.matre@nullskarpnes.com
Kontakt Oss 7

Tony Wollertsen

Distriktssjef Vestland
M: +47 46 61 28 56
E: tony.wollertsen@nullskarpnes.com

Kontor / Kundesenter

Kontakt Oss 8

Espen Hansen

Logistikkansvarlig

M: +47 909 84 524

E: espen.hansen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 9

Aud Jørgensen

Kundebehandler

M: +47 908 51 290

E: aud.jorgensen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 10

Elise Alsand Larsen

Kundebehandler

M: +47 909 82 656

E: elise.alsand.larsen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 11

Birgit Mørland

Faktura/Innkjøp

M: +47 907 55 401

E: birgit.morland@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 12

Martin Fidje

Produktansvarlig nye produkter

M: +47 951 60 210

E: martin.fidje@nullskarpnes.com

Sol

Kontakt Oss 13

Stian Tollisen

Fagsjef Elektro – Solcelleprodukter 
M: +47 960 05 941
E: stian.tollisen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 14

Selma Kveim

Project Manager EU TilePlus M: +47 994 92 907 E: selma.kveim@nullskarpnes.com
Kontakt Oss 15

Eirik Ingebretsen

Selger SOL
M: +47 413 81 968 E: eirik.ingebretsen@nullskarpnes.com
Kontakt Oss 16

Beint Even Knutsen

Selger SOL

M: +47 944 65 618

E: beint.even.knutsen@nullskarpnes.com

Kontakt meg for solveiledning