Skarpnes AS Hovedkontor

Industriveien 11, Østerhus, 4879 Grimstad

T: +47 37 25 88 00

E: post@nullskarpnes.com

SALG / DISTRIKTKONTAKTER

Salg / Distriktskontakter

Kontakt Oss 1

Espen Stensøy

Salgssjef

M: +47 484 04 321

E: espen.stensoy@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 2

Per Erik Karlsen

Distriktssjef Trøndelag og Møre og Romsdal

M: +47 917 80 515

E: per.erik.karlsen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 3

 Konrad Sand

Distriktssjef Hedmark, Oppland, Akershus, Oslo og Østfold

M: +47 928 20 773

E: konrad.sand@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 4

Ole Henrik Nedregaard

Distriktssjef Nordland, Troms og Finmark

M: +47 916 28 980

E: ole.henrik.nedregaard@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 5

Siri Eftedal Seland

Distriktssjef Buskerud, Vestfold og Telemark

M: +47 908 30 504

E: siri.eftedal@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 6

Martin Kristiansen

Distriktssjef Sør-Vest, Stord til Mandal

M: +47 992 50 267

E: martin.kristiansen@nullSkarpnes.com

Kontakt Oss 7

Andrè Matre

Distriktssjef Agder fra Mandal
M: +47 959 25 024 
E: andre.matre@nullskarpnes.com

Kontor / Kundesenter

Kontakt Oss 8

Espen Hansen

Logistikkansvarlig

M: +47 909 84 524

E: espen.hansen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 9

Aud Jørgensen

Kundebehandler

M: +47 908 51 290

E: aud.jorgensen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 10

Elise Alsand Larsen

Kundebehandler

M: +47 909 82 656

E: elise.alsand.larsen@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 11

Birgit Mørland

Faktura/Innkjøp

M: +47 907 55 401

E: birgit.morland@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 12

Martin Fidje

Produktansvarlig nye produkter

M: +47 951 60 210

E: martin.fidje@nullskarpnes.com

Kontakt Oss 13

Allan Omholt

Produktansvarlig

M: +47 918 67 346

E: allan.omholt@nullskarpnes.com

Kontakt meg for solveiledning