Produkt dokumentasjon

Leggeanvisning – HMF – Ytelseserklæring

Taktekke - takstein, taktegl, stål bond takplater

Produkt \ Dokument type YTEBROFDVPBHMFMANPRESER
Flat
Dobbelkrum
RU Dobbelkrum
Enkelkrum
Melodie
Futura
Domino
Stålpanner/Bond

Rullprodukter - Undertak, vindsperre

Produkt \ Dokument type YTEBROFDVPBHMFMANPRESER
Asfalt 700 SK² - Diffusjonstett undertak
DiffteQ 220 SK² - Diffusjonsåpent undertak
Difflex Fasade 160 - Vindsperre
WrapteQ 130 - Vindsperre

Tape

Produkt \ Dokument type YTEBROFDVPBHMFMANPRESER
Tape PE
Tape Flex
Tape Xtreme

Tilbehør - snøsikring, stigetrinn

Produkt \ Dokument type YTEBROFDVPBHMFMANPRESER
Stigetrin
Snøfangere

Diverse dokumentasjon

Dokumentasjon Last ned
CE Samsvarserklæring Dobbelkrum   
Generell leggeanvisning   
Snø og sikring   
Test av ru stein   
Test av tetthet betongstein   

Forklaringer

PB  Produktbilde
MB  Miljøbilde
FDV  Forvaltning, drift og vedlikehold
PRE  Produktdatablad
HMF  Helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad
BRO  Brosjyre
SER  Sertifikat, teknisk godkjenning
MAN  Monteringsanvisning / Leggeanvisning
EPD  Miljødeklarasjon
IFC  3D modell av BIM-objekt
YTE  Ytelseserklæring (CE-merking)
MTG  Målsatt tegning
BREEAM  Sertifisering BREAAM NOR
SDS  Sikkerhetsdatablad