Montering av gradkantbeslag

Informasjonsvideo – Montering av gradkantbeslag

Gradrenne er også kalt: kilrenne, vinkelrenne eller sløysrenne.

Mange kjenner seg igjen i utfordringen med at stein av og til knekker i gradene om vinteren.

Dette er viktig å reparere så fort som mulig slik at ikke is og snø kan trenge inn under steinen og skape lekkasje på taket. Derfor er det viktig med en hel og riktig utførelse av graden.

Gradkantbeslag montert i gradrenner har vist seg å være en meget god løsning for å unngå knekking og brekkasje i gradrennene. Enkelt å montere og en meget god teknisk løsning.

Slik gjør du.

 • Når gradrennen er montert, start med det første beslaget.
 • Den nedre delen av beslaget skal monteres i flukt med avsluttingen av en gradrenne.
 • Gradkant beslaget skal monteres en og en halv til to centimeter ut i gradrennen.
 • Tips: Lektene på hver side som gradrenna ligger i, er normalt snorrette.
 • Bredden på gradkant beslaget er slik at om du følger bakkant på lekta så vil dryppkanten bli to centimeter ut i gradrenna.
 • Monter fra bunn til topp.
 • Skru med tre til fire skruer i hvert beslag.
 • Når du kommer til toppen av graden, anbefaler vi å overlappe slik at du unngår å kutte i det øverste beslaget.
 • Beslag som kuttes er utsatt for rustskader.
 • Vi anbefaler å bruke gradtetting i grad rennene.
 • Denne monteres i bakkant av gradkantbeslaget.
 • Ta av teipen og press den på plass.
 • Legg første raden med takstein og mål inn siste steinen mot gradkantbeslaget.
 • Når det monteres så er det viktig og både lime.
 • Forbore hull til skruer.
 • Og skru fast steinen.
 • Fortsett da med rad for rad oppover til graden er komplett.
 • Husk å spyle med vann på taket der det ligger kappestøv.
 • Dette er viktig slik at ikke kappestøvet setter seg fast i belegget på steinen.

Flere Skarpnes videoer:

Montering av vindskistein

Skarpnes – Montering av Nomo snøfanger

Skarpnes – Montering av mønebånd på rull

Montering av gradkantbeslag