Taksteinsbrødrene 1

Taksteinsbrødrene

Med fjerde generasjon Tveite ved roret, er omsetningen og tempoet i produksjonen av betongstein av ypperste kvalitet høyere enn noensinne.
Taksteinsbrødrene 2
LYSE UTSIKTER. Familieforetaket Skarpnes AS vokser seg større, til glede for eierne Jørn (t.v.), Jens og Jon Tveite og de omlag 40 medarbeiderne på fabrikken.

Historien bak industrieventyret Skarpnes strekker seg helt tilbake til 1919, og er fra 1921 uløselig knyttet til Tveite-navnet, da Sigvart Tveite kjøpte den konkurstruede bedriften for den nette sum av 40 000 kroner. Siden den tid har verken Skarpnes eller Tveite-familien sett seg tilbake, og i dag er det brødrene Jens, Jon og Jørn Tveite som eier bedriften sammen og som på hver sin måte har en sentral rolle i den daglige driften.

SAMME INTERESSE – FORSKJELLIGE ROLLER
Den eldste og den yngste av Tveite-brødrene skjøtter viktig administrative oppgaver på fabrikken. Som fabrikksjef har Jens (f. 1963) ansvaret for produksjonen. Jørn (f. 1970) er daglig leder i selskapet. Jon (f. 1965) er utdannet elektriker med tilleggsutdanning innen automasjon. Hans faglige ekspertise gjør ham til en nøkkelperson i bedriften når det gjelder å tekniske forbedringer og vedlikehold av maskinparken.

– Som eiere deler vi en felles interesse i å bevare merkenavnet Skarpnes og trygge arbeidsplassen til våre ansatte. Utover det er vi forskjellige som typer og opptatt å spille på hver våre sterke sider, påpeker Jens Tveite.

Brødrene har hver for seg over 20 års fartstid i familiebedriften, og har lært seg yrket fra bunnen av. Selv om det nok kan hende at de er uenige seg i mellom, er fordelene med denne selskapsformen mange:
– Det er lite byråkrati og korte beslutningslinjer med denne eiermodellen, noe vi ser på som en stor fordel, sier yngstemann Jørn Tveite.
– Som aktive, langsiktige eiere er vi opptatt av å ta vare på arven fra generasjonene før oss og gjøre de riktige grepene for å bringe virksomheten fremover. Overskudd fra driften investerer vi i nytt og moderne produksjonsutstyr på fabrikken, slik at vi hele tiden ligger i forkant av den teknologiske utviklingen i bransjen.

VEKST GJENNOM MOTGANG
En viktig faktor bak Skarpnes’ ubestridte posisjon i markedet, er at bedriften har ligget langt framme på det teknologiske området. På 1960-tallet begynte for alvor satsningen på teknisk utvikling og automatisering av driften, en prosess som kulminerte i 1989 da det nye fabrikkbygget på Østerhus i Grimstad sto ferdig. Med dette anlegget så landets mest moderne produksjonsanlegg for takstein dagens lys.

Men ikke før produksjonen i de nye lokalene hadde startet opp, slo en sterk og langvarig konjunkturnedgang inn over landet. Byggenæringen lå snart med brukket rygg – samtidig som Skarpnes hadde satt seg i gjeld for å få realisert det nye fabrikkanlegget.
– Fabrikken var til tider på konkursens rand, bekrefter Jens Tveite, hvis far, Knut Tveite, sto midt oppe i vanskelighetene i disse årene.

Satsningen på nytt produksjonsanlegg viste seg å bære frukter på lengre sikt. Når krisen først var overvunnet og byggebransjen hadde hentet seg inn igjen, var Skarpnes klare til å høste gevinsten av investeringen i maskinparken.

SER FREMOVER
De tre brødrene ser verdien av å bygge sten på sten i arbeidet med beholde Skarpnes’ posisjon i markedet. Gode produkter og ett topp moderne produksjonsanlegg er viktig i så måte, men like avgjørende er det å beholde det gode, velfungerende teamet på fabrikken:

– Vi er om lag 40 ansatte i dag og har vært så heldig å beholde flinke medarbeidere over mange år. Ellers er det hardt arbeid som gjelder for å lykkes, og målet vårt er å drive bedriften på en fornuftig måte også i årene som kommer. Skarpnes er kjent for å levere kvalitet. Det er forretningsideen og oppskriften for at også fremtidens huseiere vil foretrekke våre takstein, samstemmer de tre Tveite-brødrene.

FRA SAND TIL TAKSTEIN
Skarpnes bruker sand fra et lokalt sandtak i produksjonen av betongtakstein. Det er sandens spesielle sammensetning og karakter som gir den unike styrken til betongtaksteinen. Fra sandtaket kjøres sanden til våre to fabrikker, i Grimstad og Arendal. Her blir sanden sammen med bl.a. sement forvandlet til solide takstein. Det datastyrte produksjonsapparatet sørger for at taksteinene får lik sammensetning, form og farge.

Taksteinsbrødrene 3
LOKAL SAND. Sand hentes fra sandtak i Reddal i Grimstad.
Taksteinsbrødrene 4
MODERNE PRODUKSJONSLOKALER. På Østerhus i Grimstad har vi moderne produksjonslokaler.
Taksteinsbrødrene 5
Rull til toppen