Topplatå til feieplatå

Feieplatformer med tilbehør: 1) Takbro stillbar til alle takfall. Dette fås i standardfargene teglrød og sort 2)Feieplatå brukes til arbeidsplattform for feieren og finnes i standardfargene teglrød og sort 3) Pipeplattform for montering ved pipe slik at feiren kommer til når pipa er høy. Husk innfesteskinne til dette produktet. Dette fås i standardfargene teglrød og sort. Her er det en liten (PP82) og en stor (PP130)Galvanisert farge er lakert.

Bilder av Topplatå til feieplatå

Variasjoner av Topplatå til feieplatå

Variasjoner av Topplatå til feieplatå

Variasjon
Nobbnummer
Galvanisert (lakkert)
52161018
Sort
24050973
Mørk rød
52160182
Teglrød
24050965

Dokumentasjon skarpnes Topplatå til feieplatå

Dokumentasjon for Topplatå til feieplatå

Pakkninger av Topplatå til feieplatå

Topplatå til feieplatå leveres i følgende pakninger

PakEnhGTINLagerBestillbarBestar avVekt
FSTK7071449320786JaJa1 STK5.00 Kg
PakEnhGTINLagerBestillbarBestar avVekt
FSTK7071449320267JaJa1 STK5.00 Kg
PakEnhGTINLagerBestillbarBestar avVekt
FSTK7071449320779JaJa1 STK5.00 Kg
PakEnhGTINLagerBestillbarBestar avVekt
FSTK7071449320250JaJa1 STK5.00 Kg
Rull til toppen