+ Informasjon til supportsak

Fylles inn automatisk når du har fått lenken fra systemet.

Den forhandleren produktene er kjøpt gjennom.

Minst et nærbilde av produktet du har problemer med. Uten et godt nærbilde er det så godt som umulig for oss å anslå hva som er problemet.

Oversikts bilde over område av taket med problemer. Dette er nødvendig for at vi skal kunnet anslå hvor omfattende problemet er.

Dette bildet skal være tatt av bakken på en typisk plass man vil stå å observere taket.

Dette skal være et bilde av baksiden av steinen. Dette gir oss informasjon om produktet.