DIFFTEQ 220 SK2

DIFFUSJONSÅPENT UNDERTAK

DIFFTEQ 220 SK2 1

DIFFTEQ 220 SK2 er et diffusjonsåpent undertak bygd opp med en polyester fleece som base. Polyester er en form for plast kjent for sin gode holdbarhet og motstand mot ytre påkjenninger. Vi finner derfor polyester som oftes i varige forbruksartikler. Polyester er også mindre følsom overfor varme og har lavere termisk utvidelse enn de mer brukte plastmaterialene polypropylen og polyetylen. Fleecen er bygd opp av polyesterfibre som er satt sammen etter et kaotisk system “non directional” som gir mer luft mellom fibrene (stabelfleece). Dette gir to fordeler i form av bedre støyegenskaper og økt evne til midlertidig lagring av fukt.

FORDELER POLYESTERFLEECE

  • Lang holdbarhet
  • Høyt smeltepunkt
  • Lav termisk utvidelser
  • Støysvak
  • Fuktabsorberende

LAGRING

Rullene må ikke bli utsatt for direkte sollys og vær over lengre lagringsperioder.
Det anbefales ikke å lagre pallene oppå hverandre

DIFFTEQ 220 SK2 2

DIFFTEQ 220 SK2 leveres i følgende pakninger

Pakning-klassePakningsenhetGTINLagerfortBestillbarBestar avVekt
FRUL7071449700021JaJa1 RUL16.00 Kg