Skarpnes – Prosessvideo – Slik blir taksteinen til

Informasjonsvideo – Prosess – Slik blir taksteinen til

Sand er den største og viktigste råvaren for at kvaliteten på sluttproduktet blir høy. Det finnes store og meget gode sand forekomster lokalt, omkring 10 kilometer fra fabrikken. Sand siktes og blandes i riktig korning før den blir lastet opp på bil for levering. Sanden kjøres direkte fra sandtaket og tippes rett oppi innendørs sandsiloer med en samlet kapasitet på 2000 tonn. Forbruket er omkring 250 tonn sand pr. dag, noe som tilsvarer ca 8 slike lass pr. dag.

Sement er en annen viktig råvare som leveres i bulk direkte fra fabrikk i Brevik. Forbruket er i overkant av 2 fulle vogntog pr. dag.

For å få farge på takstein tilsettes jernoksid. Fargestoffet er lysekte og lages av bla. stålavkapp fra den tyske bilindustrien. Hovedfargene er rød og sort.

Sand veies opp ved hjelp av transportbaner som er hengt opp i elektroniske vekter. Deretter siktes sanden en siste gang for å ta bort eventuelle fremmedlegemer som har sneket seg inn mellom sandtaket og fabrikken. I blanderiet mikses alle råvarerene og blir til betongen som brukes i produksjonen. Styringen av blandeprosessene blir nøye overvåket og er viktig for høy og god kvalitet på den ene produksjonen til den andre.

Den ferdig betongen transporteres på bånd ned i hallen til maskinen. Formene går på baner og oljes før betongen legges på. Betongen kommer fra blanderiet og ned i maskinen som valser og stryker betongen på formene. Det er en såkalt ekstruderingsprosess. Hastigheten er over 2 stein i sekundet. Ekstrudering lager i utgangspunktet en lang takstein som i etterkant deles opp i enkeltstein ved hjelp av en kniv som også runder steinen i forkant.

Her testes steinen for tykkelse og vekt. Fersk stein kontrolleres 10 ganger pr. dag. Da kontrolleres vekt, maling utseende, kutt, lim og spikerhull.

Steinen får her et grunnbelegg med maling før herdeprosessen. Steinen blir oppbevart i hakker og herdekammer. Herdetid i kammeret er minimum 8 timer. 33 tusen stein står inne i kammeret til en hver tid.

Den ferdig herdede steinen kommer ut av herdekammer og kjørt ut på baner igjen. Steinen blir skilt fra formen, og steinen går til malingstrøk nummer 2 og pakking. Formene går direkte tilbake til anlegget for en ny runde med oljebehandling og fersk betong.

Den ferdig steien går så til tørking før den blir pakket. Tørkingen foregår på lange baner med vifter som blåser belegget tørt. Langs banen blir det påført limknaster under i nedre kant av steinen for å unngå gnissemerker.

Steinen blir stablet i pakker på 6 og et bånd blir lagt rundt hver pakke. 5 slike pakker blir buntet sammen til en remse. 3 remser blir rettet opp på høykant og utgjør et lag på pallen.  Et lag blir løftet bort på pallen. De ferdige pallene blir sikret med plast for god stabilitet.

Til slutt merkes pallen, og produktet er ferdig. Ferdig stein blir kjørt på lager med truck.

Ferdig stein blir lastet på bil og fraktet ut til kunden.

Flere Skarpnes videoer:

Installasjon av Ovati solcelletakstein

Montering av vindskistein

Skarpnes – Montering av mønestein

Skarpnes – Montering av HV160 med membran