Skarpnes – Oppløft av takstein

Informasjonsvideo – Oppløft av takstein

Steinen blir løftet opp på pall med kranbil. Instruktører står på hver side av pallen og begge legger ut pakker i den formasjonen som står i leggeanvisning. Kran flyttes etter for å redusere mest mulig bæring.

Pakkene legges på tvers slik at de ikke rauser ut når pakka sprettes.

På dobbelkrum er det lett, for det en pakke på 6 stk bygger 180 centimeter. Det vil si en pakker bygger 3 sperrefrak sideveis.

Legg deretter tett på hver 3. sperre opp til mønet. Legg tett på øverste rekke på motsatt takside av der du skal begynne å legge, slik at de ikke ligger i veien ved legging av øverste rad.

Flere Skarpnes videoer:

Skarpnes – Montering Mekanisk takhatt

Skarpnes – Prosessvideo – Slik blir taksteinen til

Montering av takstige og snøsikring på tegltak

Montering av gavlbeslag til ståltak