Skarpnes – Montering av Nomo snøfanger

Informasjonsvideo – Montering av Nomo snøfanger

Nomo snøfangere er et alternativ til snøfanger konsoller som er lite synlige på taket og fordeler presset jevnt over hele takflaten.
For å finne mengde det går på et tak samt leggeannvisning, se Skarpnes sin hjemmeside http://www.skarpnes.com
Ved bruk er det viktig å spre Nomo jevnt over hele takflaten i henhold til beregningene som er på nettet.
Nomo er spesielt egnet på tak med mye skjæring av gradrenner hvor konvensjonelle snøfangere ikke kan brukes.

Flere Skarpnes videoer:

Gradløsning for stålpanner

Skarpnes – Montering av mønestein

Montering av takstige og snøsikring på tegltak

Skarpnes – Prosessvideo – Slik blir taksteinen til