Skarpnes – Kvalitetsikring

Informasjonsvideo – Kvalitetsikring av takstein

Skarpnes foretar daglige tester for å sikre at produktet som leveres er av topp kvalitet. Malingen blandes for testing daglig. Malingen veies og vekten noteres. Deretter blir malingen tørket og veies så igjen for å sikre at kvaliteten er som den skal. Fargen blir også testet og loggføres slik at man kan oppdage variasjoner selv om de er svært diskre. Til slutt testet konsistensen ved å sjekke om malingen drypper slik den skal.
Det er fler ulike sandtyper som gjør steinen sterk. Testing av sand foregår ved jevne mellomrom. Sanden opp før den tørkes og helles deretter i en siktemaskin. Denne prosessen utføres for å sikre kvaliteten på sanden.
Takstein testes jevnlig for tetthet. Steinene legges i vannbad, og fett føres på i kantene for å sikre at det er tett. Deretter helles det vann over. Til slutt føres det et speil inn for å avdekke om steinen lekker.
Hver stein merkes med dato.
Takstein trykktestes ved jevne mellomrom. Den første steinen er helt fersk, og brakk ved 3,6 bar noe som er i tråd med skarpneses forskrifter. Den neste steinen er herdet lengre og tålte et trykk på 5,4 bar noe ligger over forventet evne.

Flere Skarpnes videoer:

Gradløsning for stålpanner

Skarpnes – Montering av mønebånd

Montering av gavlbeslag til ståltak

Montering av gavlsteinavslutning