Montering av ventilert fuglelist

Informasjonsvideo – Montering av ventilert fuglelist

Bruk av ventilert fuglelist på taket er med på å øke luftgjennomstrømningen mellom undertak og takstein. Med alle varianter av undertak, med varierende kvalitet, som finnes på markedet i dag, så mener vi dette er viktigere enn noen gang.

Bruk av ventilert fuglelist nede ved raftet og møneskrubraket ved mønet sikrer en best mulig luftgjennomstrømning av taket og gir en meget god og varig tekniskløsning.

Det som er viktig å huske på når man bruker ventilert fuglelist er å ikke sette nederste lekte på høykant. Dette skaper for mye løft på nederste stein og man får «kinavip» effekt.

Slik gjør du:

  • Bryt av knastene som sitter i underkant.
  • Den ventilerte fuglelisten skal monteres på nederste lekte over skvettsink.
  • Listen monteres med taggene inn.
  • Da unngår du at taggene stikker på utsiden av dryppkanten på taksteinen og blir synlige nedenfra.
  • Skru eller spikre fast med tre til fire skruer pr. meter.
  • Legg så taksteinene på plass.
  • Rille nummer to under steinen skal hvile oppå lista.
  • Husk at dryppkant mellom stein og skvettsink er en til en og en halv centimeter.

Flere Skarpnes videoer:

Skarpnes – Montering av snøfanger på tak

Skarpnes – Montering av Nomo snøfanger

Montering av ventilert fuglelist

Klipping av gradavslutning