Montering av takstige og snøsikring på tegltak

 

Informasjonsvideo – Monter Takstige og snøsikring på tegltak.

Når man skal montere takstiger, snøsikring osv. på teglsteins tak, så kreves det at det gjøres plass til dette imellom og underligger på steinene. Dette betyr at man må slisse spor for å gjøre plass til konsoll. Dette er utrolig viktig å gjøre slik at ikke konsollene blir liggende å ri oppå tette rillene på teglsteinen.

Slik gjør du:

 • Det enkleste er alltid å gjøre dette med en gang på tegltak.
 • Dette på grunn av at man ikke kan skyve opp steinene på tegl slik som man kan på betongstein.
 • Mål først ut på steinen hvor konsollen treffer og sliss ut plass til den.
 • Dette blir skjult når neste rad legges på.
 • Så gjør man akkurat det samme på neste rad, men da må underkant av steinen slisses da den blir liggende over konsollen.
 • Her er det viktig å være nøye med kuttet da dette blir synlig fra bakkenivå.
 • Viktig: Sjekk alltid at steinen som blir liggende over konsollen ligger stabilt nede på steinen under før du går videre.
 • Gjør den ikke det, så blir dette et svakt punkt da det er mye trykk på konsollene på vinterstid.
 • Det enkleste er å gjøre seg helt ferdig med snøfangere og tilsvarende produkter som krever slissing samtidig som man legger taket.
 • Mer at gelenderet må låses fast i konsollen.
 • Dette gjøres ved å gi et lett slag i låsmekanismen.

Flere Skarpnes videoer:

Skarpnes – Norges tetteste takstein

Skarpnes – Montering av snøfanger på tak

Montering av gavlsteinavslutning

Montering av gavlbeslag til ståltak