Klipping av gradavslutning

Informasjonsvideo – Klipping av gradavslutning

Gradrenne er også kalt: kilrenne, vinkelrenne eller sløysrenne.

 • Legg kilrennebeslaget i kilen på taket og trekk helt ned til kanten av nederste lekte, så du kan streke opp kanten der det skal klippe. Dette blir et midlertidig klipp for senere å kunne legge bordtak beslaget inntil.
 • Merk opp med tommestokken slik at den går parallelt med nederste lekte på hver side.
 • Strek også opp vingene på beslaget. Disse skal flukte med nederste kanten av nederste lekte.
 • Strek så opp på høykant mellom disse to strekene på hver side.
 • Klipp fra hver side inn mot midten.
 • Deretter måler du inn fra innvendig hjørne av takrennen.
 • Slik finner du punktet hvor du skal snitte bordtaksbeslaget. Slik at det kan knekkes i 90 grader. Klipp så i toppen av bordkant beslaget. Merket nederst er kun for å markere hvor det sal bøyes. Et godt tips er å sette tommelen på nederste merket når du skal bøye.
 • Monter bordtakbeslaget midlertidig med en spiker på hver side.
 • Deretter tegner du av langs kilrennebeslaget på baksiden av bordtakbeslaget.
 • Streken må forskyves ca 3-4 millimeter ned og ut sidene, siden blyantstreken ikke vil legge seg akkurat der du skal klippe. Denne forskyvningen er veldig viktig å gjøre for at beslaget senere skal gli greit på plass.
 • Legg til en tommestokk bredde som senere skal knekkes og skape en vinkel som kilrenne beslaget skal falses rundt. Dette gjøres med alle 6 streker på bordtak beslaget. På denne måten får du også helt rette streker.
 • Oppkanten på kilrenna som du skal merke av på bordtakbeslaget må du måle deg frem til. Her er det viktig at dette målet ikke blir for kort. Når målene er overført og avtegnet på bordtakbeslaget kan det også være greit å tegne av på alle gjæringer og snitt som skal klippes.
 • Husk å klippe et snitt i hvert innerhjørne og klipp av en gjæring i ytterhjørnene langs med blyantstrekene.
 • Så kan du begynne å knekke falsene på bordtakbeslaget. Alle seks strekk skal knekkes i litt over 90 grader slik at de flukter med takets vinkel og dermed passer til kilrennebeslaget.
 • Monter bordtakbeslaget. Dette skal nå monteres permanent.
 • Skyv deretter kilrennebeslaget på plass.
 • Da skal kilrennebeslaget gå minst to centimeter forbi falsen på bordtakbeslaget.
 • Tegn av på undersiden.
 • Oppkanten på beslaget tegnes av på samme måte som du gjorde på bordtak beslaget. Altså ved å tegne en strek mellom de to strekene du har fra før. Forsterk alle strekene ved hjelp av tommestokken slik at de går hele veien ut til sidene.
 • Da har du igjen seks streker å forholde deg til.
 • Renklipp slik at du har en tomestok bredde fra de av tegnede blyant strekene. Det kan være lurt å tegne av hvor du skal snitte og klippe av 45 grader.
 • Lag et snitt i de to innvendige vinklene på vingene.
 • Og til slutt et snitt i midten.
 • Dette gjøres for at du skal kunnet knekke denne tomestok bredden rundt bordtakbeslaget.
 • Når du har klippet ferdig kan du knekke tilbake falsen så du skaper en hakefals.
 • Det er lurt å begynne i midten og gå ut til sidene og avslutte med vingene.
 • Legg kilrennebeslaget på plass og skyv det helt inn mot bordtakbeslaget.
 • Når det er helt på plass kan du klemme sammen hakefalsen rundt falsen på bordtakbeslaget.
 • Det blir gjerne litt overskuddsmateriale på siden av vingene.
 • Dette klipper du enkelt bort så du får en fin finish.
 • Når alle falser er klemt, spikrer du kilrennebeslaget fast i lekten.
 • Kilrenne avslutting ned i takrenne er dermed ferdig montert.

Flere Skarpnes videoer:

Skarpnes – Montering Mekanisk takhatt

Montering av vindskistein

Skarpnes – Norges tetteste takstein

Installasjon av takhatt til Skarpnes Bond