Gradløsning for stålpanner

Informasjonsvideo – Gradløsning for stålpanner

Gradrenne er også kalt: kilrenne, vinkelrenne eller sløysrenne.

Her ser vi en optimal gradrenne løsning for stålpanner som er en mye bedre teknisk løsning enn dagens tradisjonelle monteringsmetode. Legg merke til nedbøyingen av takpanne inn mot gradrennen. Å bøye ned med kuttsiden skaper en mye penere løsning, samtidig som kuttsiden blir usynlig og ligger mer beskyttet for vær og vind.

Det som er unikt med denne løsningen er at vi skaper luft mellom grad renne og undertak. Dette er viktig med tanke på lufting og kondensering mellom undertak og takpanner.

Det er viktig at man bruker 36×48 som både sløyfer og lekter. Grunnen til det er at vi her bruker en tradisjonell gradrenne og da er denne dimensjonen på lektene optimal i forhold til målene på gradrennen.

For at dette skal bli riktig så må lekten som gradrennen hviler på, monteres på høykant på hver side. Så monteres en sløyfe parallelt med et mellomrom på 15 millimeter. Denne skal lektene fra taket hvile på. Det er viktig at dette mellomrommet er der, slik at det blir plass til overliggeren på gradrennen da denne er breiere enn lekten som står på høykant.

Målet fra senter av grad til lekta på høykant skal være 170 millimeter på hver side. Legg merke til at bærelektene avsluttes oppå innerste parallellekte.

 • Når gradrennene er ferdig montert legger du på ei grovkappet takpanne.
 • Mål 30 millimeter ut i gradrennen og merk av.
 • Kutt så plata.
 • Å lag en nedbøy på en til en og en halv centimeter.
 • Husk og forsegle kuttkanten med Skarpnes reparasjonssett for å unngå rust.
 • Når neste plate skal merkes sett som tidligere en strekk 30 millimeter ut i gradrennen i bunnen av platen.
 • Legg så på meterstokken med merket på innsiden.
 • Merk av på begge sider.
 • slik får du en kuttestrek og setter samtidig en nedbøyings strek som treffer linja på platen over.
 • fortsett på samme måte til hele gradrennen er ferdig.
 • Og resultatet blir en meget pen gradrenneløsning for stålpanner.

Flere Skarpnes videoer:

Skarpnes – Montering av stigetrinn

Klipping av gradavslutning

Skarpnes – Installasjon av HV110 takhatt

Montering av gavlbeslag til ståltak