TAKFORNYING > HVA ER FORMÅLET?

Har du lyst på ny bil eller er det godt nok å lakkere den gamle? Det samme kan sies om komplett takskifte kontra takfornying.

TAKFORNYING > HVA ER FORMÅLET? 1  Forventet levetid for betongstein er 50-100 år. Undertaket er som regel bestemmende for levetiden på taket som helhet og når et komplett skifte bør foretas. Normalen for undertak er 40-60 år avhengig av valgte løsning. Takfornying vil ikke endre på dette. Det å fornye et gammelt tak vil estetisk gi et løft men vil ikke endre på levetiden på taket. Hvis målet er å gi et estetisk løft så kan takfornying sammenliknes med å kjøpe nye stein og legge de på eksisterende undertak/sløyfer/lekter med de gamle beslag og takrenner. Pris for nye stein er +/- 100,- pr m². Hvis en skal ha utført arbeid må en beregne 2-300 . Målt opp mot takfornying skiller det ikke nevneverdig.

Ved påføring av belegg på betong er det viktig med god vedheft og det oppnås best ved påføring av grunnbelegg på fersk betong umiddelbart etter utstøping av steinen. Deretter påføres 1 strøk med Edel-belegg som har vesentlig lengre levetid enn tradisjonelle takbelegg.

Som produsent har vi også utviklet belegg til slikt formål men har ikke gått til det skritt å gjøre det tilgjengelig i markedet med CE merking. Grunnen er at vi mener det er å villede kunden til å tro at det er sammenliknbart med et komplett taksskifte.

Rull til toppen