Beregning

ProdukterAntallEnhet
Futura: 928 stk
Futura med 3% svinn/kapp: 956 stk
Møner: 63 stk
Endemøner: stk
Valmklokke: stk
Møneskrubraket: 47 stk
Møne/Valmbånd: rull
Valmklips: pk
Stormklips: pk
Stigetrinn: 11 stk
Innfestepakke: stk
Stigesikkring: stk
Konsoller: 56 stk
Snørekkverk: 26 stk
Ventilert fuglesperre: 30 stk
Takhatt Soil: stk
Takhatt Ventilasjon: stk
Undertak Skarpnes 700SK2: rull
Sløyfer: 142 lm
Lekter: 252 lm
Utregning
Areal: 73.1 m²
Møne: 24.02 m
NB! Antall stormklipps er et estimat – Du må altid tilpasse mengden til lokale forhold.
 

Fordelt på

Valmtak 0

Produkter
Futura: 928
Møner: 63
Møneskruer: 63
Møneskrubraket: 47
Møne/Valmbånd: 24.02175678449
Endemøner: 4
Valmklips: 120
Valmklokke: 2
Stormklips: 280
Stigetrinn: 11
Innfestepakke: 1
Stigesikkring: 1
Undertak: 73.1
Snørekkverk: 26
Konsoller: 56
Ventilert fuglesperre: 30
Sløyfer: 142
Lekter: 252
Utregning
Areal: 73.1m²
Møne: 24.02m
Takfall lengde: 4.57m
Vinkel: 40°
Taklengde: 8m
Takbredde: 7m
Info
Antall rader pr side: 12
Lekteavstand: 38.01
 
 

Tak

  • 0. Valmtak

Påbygg