Solcellepaneler eller vår OVATI løsning?

Det finnes flere ulike løsninger på solcelletak, og hva du velger er avgjørende både for utseende og for hvor mye strøm som produseres. Det kan være vanskelig å orientere seg og gjøre riktige valg. Og med en slik kostbar investering er det viktig å sette seg godt inn i hva som passer for ditt behov, din beliggenhet og ditt tak. Vi mener Ovati solcelletakstein bør være ditt førstevalg.

Estetisk

OVATI er en BIPV løsning og integrert i taket. Det gir en rekke fordeler som forsvarer at det er dyrere enn et panelbasert system.

Ytelse

Watt eller Wattpeak (Wp) er kun et måleparameter på hva panelet isolert kan produsere under ideelle forhold, ikke hva løsningen vil produsere på ditt tak i dine omgivelser. Det er to elementer som har stor påvirkning på produksjon: hvordan systemet behandler skygge og balansen i systemet.

Ytelse og skygge virkning

Produksjon er et resultat av antall soltimer, vinkel på solen/taket, forurensing i atmosfæren, dis, temperatur osv. Disse naturforholdene vil være likt for alle systemer. Men hvordan panelene håndterer skygge er stor forskjell fra system til system. Det vil komme skygge i forbindelse med snø, is, trær, piper, luftkanaler eller skyer på himmelen. Se på disse eksemplene.

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 1
Figur 1: Tradisjonelt oppkopling av solcelle paneler i format 1x2M totalt 6kvm

Med utgangspunkt i 3 solcellepaneler reduseres produksjonen ikke bare der skyggen kommer på det panelet, men hele rekken. Total produksjon faller med 50% i anlegget.

For å kompensere dette må man ha Micro invertere eller Optimizer se fig. 2. Det øker produksjonen, men fremdeles faller ytelsen i det panelet med langt mer enn skyggen dekker, og man har fått en vedlikeholds utfordring (se senere i dokumentet).

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 2
Figur 2: Tradisjonelt oppkopling av solcelle paneler i format 1x2M totalt 6kvm med microinvertere

OVATI løser dette. Skygge på 2 par og de andre 25 parene fortsette å produsere 100%. Med andre ord en større flate produserer 100%.

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 3

OVATI systemet er basert på mindre elementer koblet i par uten microinvertere som operere uavhengig av hverandre (parallell kobles), og skygge gjør betydelig mindre utslag på ytelsen.

Valg av kabler, koblinger og elektronikk er viktige elementer som påvirker totalproduk-sjonen. Autarq har testet hele systemet inklusive kabler og elektronikk for å finne de produktene som fungerer best sammen og dermed maksimerer produksjon.

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 4

Vedlikeholdskostnader

Et solcellepanel er innfestet i taket, og festene må tettes godt med Silicon/lim for å unngå lekkasjer. På vinteren vil det komme snø/is mellom takstein og panel og det kan påvirke elektronikk (micro-nvertere/Optimizere),
kabler, koblinger og festene. Dersom microinvertere går i stykker må man opp på taket for å skifte disse, kostbart med stilas etc.

Løv, bjørkefrø og annet organisk materiale kan kile seg mellom takstein og paneler. Med andre ord noen må opp på taket og sjekke med jevne mellomrom og minst en gang i året.

Vår løsning har alle kabler skjermet for vær og vind under solcelletaksteinen og ikke noe behov for microinvertere. Vi løser derfor disse utfordringene. OVATI er laget for at du skal slippe å klatre opp på taket – det skal fungere som en vanlig takstein – tilnærmet vedlikeholdsfritt!

Trygt – 120v

Hvor mye spenning (Volt) som blir på taket er avhengig av hvordan det er kablet. Mange tradisjonelle panel løsninger kommer opp i høy spenning – over 400V når det er høy produksjon. Det må tas ekstra hensyn sikkerhetsmessig da spenning over 120 volt likestrøm per definisjon er berøringsfarlig spenning og kan føre til elektrisk sjokk.

Vårt kablingssystem holder spenningen under 120V (lavspenning) ved å parallell koble to og to taksteiner. Da får du en tryggere installasjon som har ivaretatt sikkerheten til mennesker og dyreliv.

Nedbetalingstid på solcelleanlegget

Ingen vet hva strømprisen blir i fremtiden dermed blir nedbetalingstiden over antall år uansett en teoretisk øvelse. Dersom du allikevel vil regne på det bør du inkludere disse elementene ved en panel løsning:

  • Hvis taket ditt er modnet for utskifting de neste 10 årene må du inkludere i regnestykket at solcelleanlegget
    må demonteres, taket rehabiliteres og til slutt remontere solcelleanlegget på nytt.
  • Generelt ettersyn og kostnader til utskifting av microinvertere oppe på tak 2-3 ganger i løpet av de neste 30 årene.
  • Merverdi ved salg. Du får vurdere selv, men vi mener at vår OVATI løsning utkonkurrerer solcellepaneler på estetikk
    og at en fremtidig kjøper av huset ditt vil betale mer for denne løsningen enn en tradisjonell solcellepanel løsning.

Hva koster det?

Merkostnaden på Skarpnes Ovati og en tilsvarende panel basert solcelle løsning er ca kr 100 000,- inkl. MVA. Priseksempel er basert på på hva et 6 kWp tilsvarer 462 Ovati (50 m2) elektropakke (kabler, PV booster og inverter) Ovati selges via forhandler som bestemmer sin margin. Snekker og elektriker arbeid kommer i tillegg. Vi mener alle fordelene oppveier mer-kostnaden ved å få en integret løsning som er vakker, har lavere vedlikeholdskost, og er trygt.

Det er mange solenergiløsninger fra store anlegg med tusener av solcellepaneler til mindre systemer for hustak. Dette dokumentet har tatt utgangspunkt i de vanligste løsningene for privathus, rekkehus og mindre bygårder.

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 5