Formdeler

GTIN: N/A Nobb: 57634125 Kategori

Skarpnes flat skal legges forbandt. Det vil si at det skal være en halv steins forskjyvning fra rad til rad. For at takklegger skal slippe å stå på taket og dele stein manuelt, tilbyr vi en ferdig delt stein som kan benyttes til å forskyve raden. En delt stein består av en høyre og en venstre. Det vil si at du trenger en delt stein pr 2 rader med takstein.

GTIN: N/A Nobb: N/A Kategori

Domino skal legges i forbandt, og da benyttes halvtegl på annenhver rad for å forskyve raden i forhold til over og underliggende rad. Kan også brukes i forbindelse med grad og valm for å få en bedre løsning.

GTIN: 7071449101057 Nobb: 57143452 Kategorier: , , GTIN: 7071449101057

Om Ovati™ – Solcelletakstein

Et trygt valg

Gjennom århundrer har takstein beskyttet bygninger mot det norske klimaet. Skarpnes har utviklet tak teknologi og takstein siden 1919. Nå har vi utviklet taksteinen OVATI med integrerte solceller sammen med vår tyske partner Autarq GmbH. OVATI™er et takprodukt som sikrer taket mot lekkasjer OG produserer strøm. OVATI er en inOVATIon – det første BIPV (Building Integrated Photo Voltaic) produktet basert på betongtakstein.

Estetisk – Løser takets behov samt produserer strøm

Taket er husets femte fasade og OVATI™ tilfører din eiendom verdi utover det å produsere strøm. Designet er en moderne flat takstein som innlemmer solceller på en estetisk måte. Løsningen er selvfølgelig dyrere enn paneler fordi det både beskytter bygningen din og produserer strøm. OVATI™ solcelletakstein egner seg ved nybygg eller rehabilitering av tak.

Holdbar og sikker installasjon

Systemet er bestående av to og to seriekoblede solcelletakstein som er parallellkoblet på taket. OVATI™ solcelletakstein er lavvolt og under 120 V. Solcelle panelet som er integrert i steinen er spesifisert til 13 W og etter 20 år skal den produsere min 80% av opprinnelig spesifikasjon. Legging skjer på samme måte som Skarpnes Flat og gir et sømløst og visuelt pent uttrykk.

Tilnærmet vedlikeholdsfritt

Vår løsning har alle kabler skjermet for vær og vind under solcelletaksteinen og ikke noe behov for micro invertere pga parallell koblings teknologien. OVATI™ er laget for at du skal slippe å klatre opp på taket – det skal fungere som en vanlig takstein – tilnærmet vedlikeholdsfritt!

Nedbetalingstid og merverdi

Ingen vet hva strømprisen blir i fremtiden dermed blir nedbetalingstiden over antall år uansett en teoretisk øvelse. Dersom du allikevel vil regne på det bør du inkludere disse elementene: + Tilnærmet vedlikeholdsfritt, andre teknologier har høy vedlikeholdskost i forbindelse med bytting av microinvertere. Husk at dersom du velger solcelle paneler montert over takstein så må du av-installere panelene før du rehabilitere taket. + Merverdi ved salg. Du får vurdere selv, men vi mener at vår OVATI løsning utkonkurrerer solcellepaneler på estetikk og at en fremtidig kjøper av huset ditt vil betale mer for denne løsningen.

For mer informasjon, se Inspirasjon og tips.

Inspirasjon / Miljøbilder

GTIN: N/A Nobb: 55387572 Kategori

Flat takstein må slisses for at ikke den skal bli liggende og «ri» på trinn og snøfanger konsoller. Stein flat for trinn høyre har ferdig spor som er tilpasset stigetrinn fra Skarpnes slik at leggingen blir enklere og betraktelig raskere enn ved manuell slissing.

Merk: Du trenger en stein høyre og en stein venstre per stigetrinn.

GTIN: 7071443921293 Nobb: 55758526 Kategori

Flat takstein må slisses for at ikke den skal bli liggende og «ri» på trinn og snøfanger konsoller. Stein flat for trin høyre har ferdig spor som er tilpasset stigetrinn fra Skarpnes slik at leggingen blir enklere og betraktelig raskere enn ved manuell slissing.

Merk: Du trenger en stein høyre og en stein venstre per stigetrinn.

Kontakt meg for solveiledning