Takktekke

Produkt \ Dokument type YTEBROFDVPBHMFMANPRESER
Dobbelkrum
RU Dobbelkrum
Enkelkrum
Melodie
Futura
Domino
Stålpanner/Bond

Rullprodukter

Produkt \ Dokument type YTEBROFDVPBHMFMANPRESER
Asfalt 700 SK² - Diffusjonstett undertak
DiffteQ 220 SK² - Diffusjonsåpent undertak
Difflex Fasade 160 - Vindsperre
WrapteQ 130 - Vindsperre

Tilbehør

Produkt \ Dokument type YTEBROFDVPBHMFMANPRESER
Stigetrin
Snøfangere

Diverse dokumentasjon

Dokumentasjon Last ned
CE Samsvarserklæring Dobbelkrum
Generell leggeanvisning
Snø og sikring
Test av ru stein
Test av tetthet betongstein

Forklaringer

YTE  Ytelseserklæring (CE-merking)
BRO  Brosjyre
PB  Produktbilde
HMF  Helse-, miljø- og sikkerhetsfaktablad
MAN  Monteringsanvisning / Leggeanvisning
PRE  Produktdatablad
SER  Sertifikat, teknisk godkjenning