Ordrelogg

GENERELLE LEVERINGSBETINGELSER

PLANLEGGING FØR LEVERANSEN

VED LEVERANSEN

ETTER LEVERANSEN

Retur

Reklamasjon

Overflater og beskaffenhet

Produktgaranti taktekking (primærtekking)

Produktgaranti undertak (sekundærtetting)

Garantiforutsetninger

Systemgaranti

Ved å bruke Skarpnes undertaksprodukter sammen med taktekkingsprodukter i betong, tegl eller stål yter Skarpnes en utvidet systemgaranti på takløsningen som helhet fra undertak og opp. Varigheten avhenger av valgte undertaksprodukt og gjøres gjeldende fra det året undertaket er produsert.

Se egne beskrivelser for utfyllende informasjon.