Opprett sak/reklamasjon

Europeisk Norm danner grunnlaget for produktgarantien på 30 år. Det vil si at produktet gjør sin funksjon med å holde taket tett. På tegl og betong og stål gjelder dette styrke, tetthet og frostsikkerhet. Garantien vil i praksis si at innenfor de 5 første årene erstattes både produkt og arbeidskostnader. Utover 5 år erstattes kun produkter.

Garantier gis på funksjonsdyktighet i henhold til standarder og ikke overflater.

Salgs og leveringsbetingelser

Nærbilde

Nærbilde av produktet som tydelig viser hva som er problemet.

Bilde takfot

Bilde av takfot, typisk tatt fra bakken.

Overiktsbilde

Oversiktsbilde som viser mest mulig av taket som er berørt.

Bilde baksiden

Bilde av baksiden av steinen slik at vi kan se tekst, produksjonsdato osv.

 

Rull til toppen