NYTTIGE TIPS FOR VARIG UNDERTAK

Nyttigetips-UndertakUansett hvilket taktekke dere som kunde velger er det som oftest undertak, lekter og sløyfer som må skiftes først. Ved hjelp av enkle grep kan dere som kunde få et sunnere tak og dermed forlenge levetiden på taket totalt sett. Sørg for god utlufting ved takfot og møne.

VENTILERT FUGLESPERRE
Sørger for god utlufting ved takfot samtidig som den hindrer fuglerede inne på undertak. Fuglerede skaper kondens og man får stor slitasje på sløyfe og undertak. Hindrer fugl for å komme inn mellom undertak og takstein.

MØNEBÅND
Hindrer inndriv av barnåler, løv samt kvist.

MØNESKRUBRAKETT
Ivaretar du utlufting ved møne samtidig som en reduserer vindløft på le side av taket.