NYTTIGE TIPS FOR VARIG TAK

Nyttigetips-TakSkal dere legge/skifte tak er det viktig å huske på at taket har en garanti på 30 år men forventet levetid er 40 til 90 år. Byggestilen i Norge er slik at vi gjerne har en ark, vinkel, eller karnapp. Dermed har mange av dagens tak kilrenner. For en best mulig løsning kan man gjøre noen enkle grep.

Benytt følgende:
GRADKANTBESLAG
Sidestøtte til stein slik at stein ligger stabilt sideveis ved sig/ras av snø om våren

RU GRADRENNER
Reduserer farten på snø og vann

STEINLIM
Lim kappet stein i kilrenne slik at de ligger festet til en hel stein.