NYTTIGE TIPS FOR VARIG TAK

tips-takSkal dere legge/skifte tak er det viktig å huske på at taket har en garanti på 30 år men forventet levetid er 50 til 100 år. Byggestilen i Norge er slik at vi gjerne har en ark, vinkel, eller karnapp. Dermed har mange av dagens tak kilrenner. For en best mulig løsning kan man gjøre noen enkle grep.

Benytt følgende:
GRADKANTBESLAG
Sidestøtte til stein slik at stein ligger stabilt sideveis ved sig/ras av snø om våren

RU GRADRENNER
Reduserer farten på snø og vann

STEINLIM
Lim kappet stein i kilrenne slik at de ligger festet til en hel stein.

NYTTIGE TIPS FOR VARIG UNDERTAK

tips-undertakUansett hvilket taktekke dere som kunde velger er det som oftest undertak, lekter og sløyfer som må skiftes først. Ved hjelp av enkle grep kan dere som kunde få et sunnere tak og dermed forlenge levetiden på taket totalt sett. Sørg for god utlufting ved takfot og møne.

VENTILERT FUGLESPERRE
Sørger for god utlufting ved takfot samtidig som den hindrer fuglerede inne på undertak. Fuglerede skaper kondens og man får stor slitasje på sløyfe og undertak. Hindrer fugl for å komme inn mellom undertak og takstein.

MØNEBÅND
Hindrer inndriv av barnåler, løv samt kvist.

MØNESKRUBRAKETT
Ivaretar du utlufting ved møne samtidig som en reduserer vindløft på le side av taket.