Ikke glem taksjekken!

Taket er ofte den delen av fasaden som blir sjekket for sjelden og kanskje ikke i det hele tatt. Som huseier bør du utføre en taksjekk vår og høst og den gode nyheten er at dette er noe du kan gjøre selv. Her er en enkel sjekkliste over hva du bør gjennomgå når du først har tatt turen opp på taket:

1. Sjekk steina

Ikke glem taksjekken! 1

Sjekk at alle stein på taket er hele og ligger riktig. Det er spesielt viktig å sjekke rundt gradrenner og snøsikring. Hvis noen stein har forflyttet seg eller blitt skadet må undertaket sjekkes for eventuelle skader før de legges tilbake på plass.

2. Sjekk gjennomføringer

Ikke glem taksjekken! 2

Kontroller at gjennomføringene er tette og at luftekanalene er åpne. Hvis dette ikke er i orden kan det danne seg fuktighet/lekkasjer som igjen fører til muggdannelse eller andre alvorlige skader. 

3. Rensk opp

Ikke glem taksjekken! 3

Rens opp og fjern løv og annet organisk materiale fra takrenner og under steinene. Organisk materiale kan stoppe vannet fra å renne ned i avløp samt redusere god luftsirkulasjon. Ved bruk av mønebånd kan man effektivt hindre at det kommer noe under steina. Sørg også for at trær/greiner ikke kommer i berøring med tak/hus da dette kan føre til skade.

4. Vask av tak

Ikke glem taksjekken! 4

Vegetasjon i nærheten av taket øker risikoen for groing. Børst eller spyl taket forsiktig. Bruk av trykkspyler utføres med varsomhet*. Vask oven ifra og ned. For å få bort groing kan det med fordel brukes forskjellige typer algefjerner. *På ru stein må man ikke bruke høytrykkspyler.


Ved å utføre disse fire punktene vil du kunne forlenge takets levetid og eventuelt oppdage skader som kunne blitt mer omfattende og ikke minst kostbart om de hadde fått utvikle seg.