Resultater for:

Norge er et land som opplever stadig mer ekstremvær, spesielt om vinteren. Vinteren i Norge kan by på alt fra stormer og flom til kuldegrader og snøskred. Dette stiller høye krav til taket, som må tåle både vær og vind. Taket er også en viktig del av husets utseende og verdi, så det er lurt å velge et tak som både er pent og praktisk.

Gjennom generasjoner har nordmenn valgt betongtakstein som et trygt og holdbart alternativ for sine tak. Betongtakstein er laget av naturlige materialer som sand, sement og vann, og har en lang levetid på opptil 50 år eller mer. Betongtakstein er også motstandsdyktig mot brann, mugg, alger og insekter, og krever lite vedlikehold. Betongtakstein har dessuten et klassisk og tidløst design som passer til de fleste hus og omgivelser.

Men hva om du kunne få et tak som ikke bare beskytter huset ditt, men også produserer strøm? Et tak som utnytter den gratis og fornybare energien fra solen, og reduserer både strømregningen og klimaavtrykket ditt? Et tak som er like solid og slitesterk som betongtakstein, men med et moderne og innovativt preg?

Ovati – laget for nordisk klima 1

Det er her Ovati solcelletakstein kommer inn i bildet. Ovati solcelletakstein er et unikt produkt fra Skarpnes, en av Norges ledende produsenter av betongtakstein. Ovati solcelletakstein er basert på den samme kvaliteten og holdbarheten som tradisjonell betongtakstein, men med et integrert solcellepanel i hver stein. Hver solcelletakstein kan produsere nok strøm til å dekke en del av ditt daglige behov.

Ovati solcelletakstein er enkelt å installere, og krever ingen ekstra konstruksjon eller tilpasning av taket. Solcelletaksteinen er koblet sammen med en spesiell kontakt, og kan enkelt byttes ut hvis det skulle oppstå feil eller skade. Solcelletaksteinen er også designet for å tåle det norske klimaet. Ovati solcelletakstein har et elegant og diskret utseende, som ikke forstyrrer takets helhet eller estetikk.

Med Ovati solcelletakstein får du altså et tak som har alle fordelene ved betongtakstein, pluss muligheten til å produsere din egen strøm. Du får et tak som er smart, bærekraftig og fremtidsrettet. Et tak som gir deg trygghet, komfort og økonomisk gevinst. Et tak som bidrar til et grønnere og renere Norge.

Vil du vite mer om Ovati solcelletakstein og hvordan du kan få det på ditt tak? Besøk vår nettside her: https://www.skarpnes.com/ovati-piloter/pilot-bergen/ eller kontakt oss for en uforpliktende prat. Vi gleder oss til å høre fra deg!

Vi har nå faset ut all bruk av diesel i vår maskinpark og som et viktig steg mot det grønne skiftet har vi nå byttet ut alle våre dieseltrucker med el-trucker. Ved å bruke elektriske trucker til å transportere materialer og produkter på tomta har vi redusert støy- og luftforurensing og ikke minst kostnader. El-truckene har null utslipp når de kjører, noe som gjør dem ideelle for å redusere karbonavtykket og forbedre luftkvaliteten.

Vi i Skarpnes har de siste årene gjort en rekke tiltak for å imøtekomme de stadig strengere kravene til å redusere klimaavtrykkene. Det å bytte ut dieseltrucker med el-trucker er derfor et naturlig steg fremover for oss. Overgangen til el-trucker bare vært positive og vi ser at dette er en mer bærekraftig løsning.

Det å være bærekraftig er et vidt begrep som ofte har forskjellig betydning etter hvem en spør. Skarpnes har valgt å ta utgangspunkt i 3 av FN’s 17 bærekraftsmål:

7. Ren energi til alle.
12. Ansvarlig forbruk og produksjon.
13. Stoppe klimaendringene.

I tillegg til bærekraft ser vi også at el-trucker gir forbedret ytelse og effektivitet. El-truckene har mindre mekanisk slitasje og lavere vedlikeholdskostnader som igjen viser seg i mindre nedetid og økt produktivitet.

Vi følger fire familiers strømproduksjon og bærekraftsreise. I tillegg henter vi temperatur, solinnstråling og andre tekniske data fra et større geografisk område. Vi søkte på Facebook i januar 2023 etter husstander som enten skulle bygge nytt hus eller rehabilitere eksisterende hus.

Vi fikk over 100 søknader fra interesserte familier som ønsket å være med på prosjektet. Vi valgte ut fire familier som representerer ulike typer boliger, energibehov og lokasjoner. Disse familiene har fått installert solcellepaneler, batterier, smarte målere og andre teknologier som gjør dem i stand til å produsere sin egen strøm og dele den med andre i nettverket.

Målet med prosjektet er å undersøke hvordan lokale energisamfunn kan bidra til å redusere klimagassutslipp, øke fornybar energiandel og styrke energisikkerhet. Vi vil også se på hvilke sosiale, økonomiske og juridiske utfordringer og muligheter som oppstår når vanlige folk blir produsenter og forbrukere av strøm samtidig.

Presentasjon av prosjektene kan du lese mer om her www.skarpnes.com/ovati-piloter/. Vi håper at dere vil følge med våre familier og deres spennende reise mot et mer bærekraftig hverdag!

Taket er ofte den delen av fasaden som blir sjekket for sjelden og kanskje ikke i det hele tatt. Som huseier bør du utføre en taksjekk vår og høst og den gode nyheten er at dette er noe du kan gjøre selv. Her er en enkel sjekkliste over hva du bør gjennomgå når du først har tatt turen opp på taket:

1. Sjekk steina

Ikke glem taksjekken! 3

Sjekk at alle stein på taket er hele og ligger riktig. Det er spesielt viktig å sjekke rundt gradrenner og snøsikring. Hvis noen stein har forflyttet seg eller blitt skadet må undertaket sjekkes for eventuelle skader før de legges tilbake på plass.

2. Sjekk gjennomføringer

Ikke glem taksjekken! 4

Kontroller at gjennomføringene er tette og at luftekanalene er åpne. Hvis dette ikke er i orden kan det danne seg fuktighet/lekkasjer som igjen fører til muggdannelse eller andre alvorlige skader. 

3. Rensk opp

Ikke glem taksjekken! 5

Rens opp og fjern løv og annet organisk materiale fra takrenner og under steinene. Organisk materiale kan stoppe vannet fra å renne ned i avløp samt redusere god luftsirkulasjon. Ved bruk av mønebånd kan man effektivt hindre at det kommer noe under steina. Sørg også for at trær/greiner ikke kommer i berøring med tak/hus da dette kan føre til skade.

4. Vask av tak

Ikke glem taksjekken! 6

Vegetasjon i nærheten av taket øker risikoen for groing. Børst eller spyl taket forsiktig. Bruk av trykkspyler utføres med varsomhet*. Vask oven ifra og ned. For å få bort groing kan det med fordel brukes forskjellige typer algefjerner. *På ru stein må man ikke bruke høytrykkspyler.


Ved å utføre disse fire punktene vil du kunne forlenge takets levetid og eventuelt oppdage skader som kunne blitt mer omfattende og ikke minst kostbart om de hadde fått utvikle seg.

“Bærekraft er en selvfølge, og vi skal bli best i vår bransje» sier Jens Tveite med-eier og ansvarlig for bærekraft i Skarpnes. Vi ønsker å bidra til oppfyllelsen av de bærekraftsmålene med fokus hvor vi som bedrift kan gjøre en forskjell. 

Det å være bærekraftig er et vidt begrep som ofte har forskjellig betydning etter hvem en spør. Skarpnes har valgt å ta utgangspunkt i 3 av FN’s 17 bærekraftsmål. 

7. Ren energi til alle.

12. Ansvarlig forbruk og produksjon.

13. Stoppe klimaendringene.

I følge EU står bygningsbransjen for en tredjedel av alt avfall i EU sonen, vi i bransjen har et utvidet ansvar for å redusere dette.

Betong er hovedkomponenten i vår produksjon. Fordelen med betong er at det ikke er nødvendig med tilførsel av energi under herdeprosessen. Herdeprosessen avgir faktisk varme som blir gjenbrukt til oppvarming av fabrikken.

Betong er verdens mest brukte bygningmateriale med meget lang holdbarhet, og lite behov for vedlikehold. Pr. idag utgjør betong 5-7 % av det totale co² utslippet på verdensbasis. Bransjen jobber hardt med å endre dette, og vår leverandør av sement, Norcem, har en visjon om å gjøre betong til et nullutslippsprodukt innen 2030. Se deres banebrytende program om co² fangst. https://ccsnorway.com/no/fangst-norcem/.

En lite kjent egenskap med betongtakstein er at den i løpet av levetiden absorberer omkring 25% av den CO² som genereres under produksjon. Denne prosessen kalles karbonatisering.

Vi har tre strategier:

 • Fortsette og utvikle produkter med lang levetid samt utvikle gjenvinningstjenester.
 • Utvikle produkter som kan produsere elektrisitet (BIPV – Building Integrated Photo Voltaic)
 • Forbedre EPD dokumentasjonen gjennom miljøforbedringer i den daglige driften.

Produkter med høy kvalitet og lang levetid er bærekraftig
Gjennom hele selskapets historie har vi arbeidet for at våre produkter skal vare lenge – faktisk kan våre betongtakstein vare i hundre år med riktig stell og vedlikehold. Ved å redusere utskiftningstakten for sluttbrukeren redusere vi avfalls syklusen. Se også EPD på slutten av denne artikkelen.

Vi ønsker å lansere løsninger for retur og gjenvinning av gamle/brukte takstein slik at våre produkter blir del av en sirkulær økonomi.

Taket på bildet under ble lagt på Skarpnes utenfor Arendal for snart 100 år siden og gjøre jobben fremdeles

Takstein og bærekraft ! 7
Takstein og bærekraft ! 8
Produser strøm på taket ditt (BIPV – Building Integrated Photo Voltaic)

Vi har utviklet en takstein – OVATI med integrert solpanel (BIPV). Steinen inngår i en familie av flate takstein med moderne design og uttrykk. Den gir våre kunder muligheten til å gjøre bygninger strøm produserende og dermed bidra til det grønne skiftet. I fremtiden tror vi alle bygg vil ha en eller annen løsning for produksjon av elektrisitet. Vi mottar støtte fra EU gjennom Horizon 2020 programmet for å videreutvikle denne løsningen.  Les mer om OVATI på våre websider.

Takstein og bærekraft ! 9
Takstein og bærekraft ! 10

Produksjon, lager og egne transportmidler

I tillegg til å utvikle produkter med lang levetid og integrerte solceller, arbeider vi for at den daglige driften skal bli mer bærekraftig. Vi er kommer langt på vei og våre målsetninger er:

 • Innen utgangen av 2024 er målet at hele vår truck og personbilpark er elektrisk.
 • Redusere innkjøpt energi med 25% innen utgangen av 2024
 • Gjenbruk av vann i produksjonen

Sand er en av hoved ingrediensene i produksjonen av våre taksteiner. Vi har eget sandtak få kilometer fra fabrikken og produksjonen foregår i Grimstad. Kortreist med andre ord.

Vi ønsker å redusere forbruk av elektrisitet i produksjonen og i våre bygninger. Prosjektet ble startet i  2021 og allerede nå ser vi de første resultatene. Strømforbruket er redusert med 30% hittil i 2022. Vi har installert effektstyringssystem på el-forsyningen for å jevne ut effekttoppene. Det avlaster el-nettet og har en positiv effekt samfunnsmessig. Vi bytter all belysning til LED, optimalisert oppvarming og ventilasjon samt endret rutiner og system for å slå av/på maskiner lys og utstyr. Vi har også tilførsel fra 5 egne solcellesystemer.

Vi arbeider daglig for å forbedre våre produksjonsprosesser slik at vi har reduserer feilproduksjoner og prosjekt for å kunne resirkulere brukte takstein samt finne nye bruksområder for dem.

Det er lenge siden vi begynte å resirkulere papp, plastikk og gjenbruke vann fra produksjonen. I 2021 startet vi et program for å resirkulere paller – vi samler inn paller i størst mulig grad og bruker disse på nytt. Det er 20 000 paller som ikke blir søppel men brukt på nytt. 

 
Takstein og bærekraft ! 11
ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION – EPD®

Vi har valgt å bruke EPD dokumentasjon for måling av vår bærekraft.

En miljødeklarasjon er et kortfattet dokument som oppsummerer miljøprofilen til en komponent, et ferdig produkt eller en tjeneste på en standardisert og objektiv måte. Forkortelsen EPD® brukes både i norsk og internasjonal sammenheng, og står for Environmental Product Declaration. Denne standardiserte metoden sikrer at miljøinformasjon innen samme produktkategori lar seg sammenlikne fra produkt til produkt, uavhengig av region eller land. Hensikten er at kunden skal kunne sammenligne miljøprofil og foreta en vurdering og et valg basert på miljødeklarasjonen.

Vi vet at våre kunder er opptatt av miljø, klimautslipp og klimaavtrykk. Derfor ønsker vi å fokusere på bevissthet rundt produksjon, transport og levetid på våre betongprodukter.

Over en lengre tid har vi derfor jobbet med å få fullført EPD®-dokumentasjon på våre betongprodukter. Vi ønsker å fremme egenskaper og kvalifikasjoner på våre betongprodukter samtidig som vi målbevisst jobber videre med å forbedre vår EPD.

Skarpnes kan ved forespørsel lage EPD® spesifikt pr. prosjekt.

Les mer om EPD® og livsløpsanalyser hos vår samarbeidspartner LCA Norge lca.no/hva-er-epd/

Takstein og bærekraft ! 12
Takstein og bærekraft ! 13

Behandlet stein: EPD ID: NEPD-2709-1409
Ubehandlet stein: EPD ID: NEPD-2708-1410

Takstein og bærekraft ! 14

Det finnes flere ulike løsninger på solcelletak, og hva du velger er avgjørende både for utseende og for hvor mye strøm som produseres. Det kan være vanskelig å orientere seg og gjøre riktige valg. Og med en slik kostbar investering er det viktig å sette seg godt inn i hva som passer for ditt behov, din beliggenhet og ditt tak. Vi mener Ovati solcelletakstein bør være ditt førstevalg.

Estetisk

OVATI er en BIPV løsning og integrert i taket. Det gir en rekke fordeler som forsvarer at det er dyrere enn et panelbasert system.

Ytelse

Watt eller Wattpeak (Wp) er kun et måleparameter på hva panelet isolert kan produsere under ideelle forhold, ikke hva løsningen vil produsere på ditt tak i dine omgivelser. Det er to elementer som har stor påvirkning på produksjon: hvordan systemet behandler skygge og balansen i systemet.

Ytelse og skygge virkning

Produksjon er et resultat av antall soltimer, vinkel på solen/taket, forurensing i atmosfæren, dis, temperatur osv. Disse naturforholdene vil være likt for alle systemer. Men hvordan panelene håndterer skygge er stor forskjell fra system til system. Det vil komme skygge i forbindelse med snø, is, trær, piper, luftkanaler eller skyer på himmelen. Se på disse eksemplene.

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 15
Figur 1: Tradisjonelt oppkopling av solcelle paneler i format 1x2M totalt 6kvm

Med utgangspunkt i 3 solcellepaneler reduseres produksjonen ikke bare der skyggen kommer på det panelet, men hele rekken. Total produksjon faller med 50% i anlegget.

For å kompensere dette må man ha Micro invertere eller Optimizer se fig. 2. Det øker produksjonen, men fremdeles faller ytelsen i det panelet med langt mer enn skyggen dekker, og man har fått en vedlikeholds utfordring (se senere i dokumentet).

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 16
Figur 2: Tradisjonelt oppkopling av solcelle paneler i format 1x2M totalt 6kvm med microinvertere

OVATI løser dette. Skygge på 2 par og de andre 25 parene fortsette å produsere 100%. Med andre ord en større flate produserer 100%.

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 17

OVATI systemet er basert på mindre elementer koblet i par uten microinvertere som operere uavhengig av hverandre (parallell kobles), og skygge gjør betydelig mindre utslag på ytelsen.

Valg av kabler, koblinger og elektronikk er viktige elementer som påvirker totalproduk-sjonen. Autarq har testet hele systemet inklusive kabler og elektronikk for å finne de produktene som fungerer best sammen og dermed maksimerer produksjon.

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 18

Vedlikeholdskostnader

Et solcellepanel er innfestet i taket, og festene må tettes godt med Silicon/lim for å unngå lekkasjer. På vinteren vil det komme snø/is mellom takstein og panel og det kan påvirke elektronikk (micro-nvertere/Optimizere),
kabler, koblinger og festene. Dersom microinvertere går i stykker må man opp på taket for å skifte disse, kostbart med stilas etc.

Løv, bjørkefrø og annet organisk materiale kan kile seg mellom takstein og paneler. Med andre ord noen må opp på taket og sjekke med jevne mellomrom og minst en gang i året.

Vår løsning har alle kabler skjermet for vær og vind under solcelletaksteinen og ikke noe behov for microinvertere. Vi løser derfor disse utfordringene. OVATI er laget for at du skal slippe å klatre opp på taket – det skal fungere som en vanlig takstein – tilnærmet vedlikeholdsfritt!

Trygt – 120v

Hvor mye spenning (Volt) som blir på taket er avhengig av hvordan det er kablet. Mange tradisjonelle panel løsninger kommer opp i høy spenning – over 400V når det er høy produksjon. Det må tas ekstra hensyn sikkerhetsmessig da spenning over 120 volt likestrøm per definisjon er berøringsfarlig spenning og kan føre til elektrisk sjokk.

Vårt kablingssystem holder spenningen under 120V (lavspenning) ved å parallell koble to og to taksteiner. Da får du en tryggere installasjon som har ivaretatt sikkerheten til mennesker og dyreliv.

Nedbetalingstid på solcelleanlegget

Ingen vet hva strømprisen blir i fremtiden dermed blir nedbetalingstiden over antall år uansett en teoretisk øvelse. Dersom du allikevel vil regne på det bør du inkludere disse elementene ved en panel løsning:

 • Hvis taket ditt er modnet for utskifting de neste 10 årene må du inkludere i regnestykket at solcelleanlegget
  må demonteres, taket rehabiliteres og til slutt remontere solcelleanlegget på nytt.
 • Generelt ettersyn og kostnader til utskifting av microinvertere oppe på tak 2-3 ganger i løpet av de neste 30 årene.
 • Merverdi ved salg. Du får vurdere selv, men vi mener at vår OVATI løsning utkonkurrerer solcellepaneler på estetikk
  og at en fremtidig kjøper av huset ditt vil betale mer for denne løsningen enn en tradisjonell solcellepanel løsning.

Hva koster det?

Merkostnaden på Skarpnes Ovati og en tilsvarende panel basert solcelle løsning er ca kr 100 000,- inkl. MVA. Priseksempel er basert på på hva et 6 kWp tilsvarer 462 Ovati (50 m2) elektropakke (kabler, PV booster og inverter) Ovati selges via forhandler som bestemmer sin margin. Snekker og elektriker arbeid kommer i tillegg. Vi mener alle fordelene oppveier mer-kostnaden ved å få en integret løsning som er vakker, har lavere vedlikeholdskost, og er trygt.

Det er mange solenergiløsninger fra store anlegg med tusener av solcellepaneler til mindre systemer for hustak. Dette dokumentet har tatt utgangspunkt i de vanligste løsningene for privathus, rekkehus og mindre bygårder.

Solcellepaneler eller vår OVATI løsning? 19

Elbil, robotklippere og annet elektrisk utstyr gjør at etterspørselen av strøm i private hjem stadig blir større. Med Ovati solcelletakstein fra Skarpnes lar du taket produsere strøm samtidig som du får et tak som ser lekkert ut. Ovati er en integrert solcelletakstein som sammen med Skarpnes Flat gir et sømløst og moderne uttrykk på taket. Ovati har de samme egenskapene som ordinær takstein når det gjelder vanntetthet og estetikk. Ovati er en unik mulighet til å begynne din bærekraftige reise.

Ditt behov for strøm kommer til å øke 20

Kan det installeres solcelletakstein på mitt hus?

Ønsker du å installere solcelletakstein på et eksisterende hus er det noen forhold det bør tas høyde for. Førstalderen på taket. Gjennomsnittlig levetid på et tak kan være ca. 40-50 år. Ofte må sløyfer, lekter og undertak skiftes tidligere. Det er viktig med regelmessige sjekk av taket for å få en god vurdering av takets tilstand.

Et annet viktig aspekt å ta med i betraktningen er solforhold. Taket bør ha en takflate mot sør, men sør/øst og sør/vest er også bra. Trenger taket ditt rehabilitering de neste 10 årene er det smart å planlegge solceller samtidig og få en integrert løsning. Bygger du nytt er det nesten en selvfølge å legge solcelletakstein.

Hva koster det å legge solcelletakstein?

Pris på å legge et solcelletak vil avhenge av mange forhold, men i gjennomsnitt har et norsk hus med skråtak ca. 140 m2 flate. Solcelletaksteinen legges kun mot sør-, vest- eller østsiden. På de andre flatene legges vanlig flat takstein. Her kommer et eksempel hvor vi har valgt å legge 50 m2 med solcelletakstein. I tillegg kommer det teknisk utstyr som får strømmen opp i 250-450 Volt (PV booster) og som endrer strømmen fra likestrøm til vekselstrøm (DC/AC – inverter). Merkostnaden* for de 50 m2 og teknisk utstyr er kr. 235.000, – (inkl. elektromateriell og mva) og i tillegg kommer arbeidet fra elektriker og tømrer.

Ditt behov for strøm kommer til å øke 21

Hva kan jeg spare

Ovennevnte løsning vil produsere mellom 4.500 – 5.800 kWt (kilowatttimer) i året. Gjennomsnittlig strømbehov, for et hus på 120 kvm, er ifølge SSB, 16 000 kWt. Med andre ord kan man selv produsere ca. 30 % av forbruket sitt dersom man har denne løsningen. Du bruker det du trenger – resten blir solgt til din lokale strømleverandør eller du kan sette dem i «banken» ved ha abonnementet ditt hos f.eks. Fjordkraft. 

Ved å legge Ovati solcelletakstein øker du byggets verdi og redusere strømregningen.

Du bruker det du trenger – resten blir solgt til din lokale strømleverandør eller du kan sette dem i «banken» ved ha abonnementet ditt hos f.eks. Fjordkraft.

Ditt behov for strøm kommer til å øke 22

Søk støtte til ditt solcelletak

Enova støtte for sol gis til både nybygg og rehabilitering av tak. Per 2022 kan du få maksimalt 47.500 kr i støtte fra Enova for solceller. Denne støtten består av et grunntilskudd på 7.500 kroner fra Enova, pluss 2.000 kroner for hver kW anlegget kan produsere, inntil 20 kW. Eksemplet ovenfor vil få ca 18 000,-.

Fordelene med integrerte solcelletakstein

 • Taket er husets 5. fasade og det vil se bra ut!
 • Du får en løsning som både beskytter bygget, øker boligens verdi og produserer strøm. Skarpnes har produsert takstein i over 100 år, og vet hvordan tak skal gjøres tette.
 • Trygt for mennesker og dyr, vårt anlegg er 120V.
 • Lite og enkelt vedlikehold: 
  • Solcellene er integrert i taksteinen. Den glatte, jevne overflaten gjør at løv og annet organisk materiale ikke fester seg – i motsetning til solcellepaneler hvor du må sjekke at det ikke har kilt seg løv mellom panel og takstein minst en gang i året.
  • Vår kabelløsning gjør det mulig å ha all elektronikk på bakken, lett tilgjengelig for vedlikehold og tilsyn.
Ditt behov for strøm kommer til å øke 23

Sommeren i Norge kan inneholde alle årstider på en gang. Lag en lun uteplass med tak lagt med Skarpnes Bond stålpanner, så får du benyttet uteplassen uansett vær og temperatur. 

Ikke alle valg er lette, men det å velge Skarpnes Bond stålpanner til uterommet er virkelig det. Skarpnes Bond stålpanner gjør montering enkel og rask og ikke minst holdbar. Mange tak er ikke konstruert for mye tyngde og da er de lette stålplatene et godt alternativ. Vekten er på hver plate er en brøkdel av betongtakstein og teglstein som letter håndtering og legging.

Skarpnes Bond stålpanner kommer i fire forskjellige farger. 

 

Nyt uterommet uansett vær 24

Byggebransjen digitaliseres raskt, og som markedsledende innen takløsninger vil vi selvfølgelig ligge et steg foran. Derfor tilbyr vi våre produkter som digitale BIM-objekter, der du som bruker av programmene REVIT og ArchiCAD, har mulighet til å laste ned våre objekter direkte inn i din modell, helt kostnadsfritt.

HVA ER BIM?

Begrepet BIM, som står for Building Information Modeling, er en digitaliseringsprosess innen byggebransjen som gir en digital representasjon av et byggeprosjekt og prosessen rundt prosjektstyringen fra start til slutt. 

BIM-OBJEKTER

Vi har nå Bim-objekter på våre mest populære takstein.

I et byggeprosjekt som bruker BIM, samles all informasjon om bygget i en såkalt BIM-modell. Den kan minne om et digitalt lego-bygg, som består av ulike «legoklosser», såkalte BIM-objekter. For eksempel kan en Skarpnes Flat som BIM-objekt inneholde all dokumentasjon som kreves i ulike faser av byggets livssyklus.

Et BIM-objekt kan ha informasjon som:

+ Størrelsevariasjoner

+ Design- og tilvalgsmuligheter 

+ Opplysninger om isolasjonsverdi

+ Brann- og lydegenskaper 

+ Monteringsanvisninger

+ Miljøsertifikat

Ved å bruke våre objekter i dine BIM-modeller, kan du som arkitekt, ingeniør eller designer sikre riktig produktinformasjon, og være sikker på at det du «tegner» inn også kan produseres. 

Rådgivning av arkitekter er en del av vår service, og du kan ta kontakt for teknisk rådgivning for spørsmål angående våre takstein.

VÅR SATSING PÅ BIM

Vi er overbevist om at digitaliseringen av byggebransjen og den informasjonsutvekslingen som den muliggjør, kommer til å endre bransjens arbeidsprosesser grunnleggende. Den kommer til å bidra til økt effektivitet og redusert ressursbruk, helt i tråd med vårt eget arbeid med miljø og bæredyktighet.

Begrepet BIM er fellesnevneren i den globale digitaliseringen av byggebransjen. Alle faser vil kunne effektiviseres ved hjelp av BIM – fra tidlig design, til utforming, konstruksjon, vedlikehold og til sist, rivningen som skjer flere år senere. Vår satsing på dette området er seriøst, og vil intensiveres i takt med at markedet er i rask endring.

Objektene finnes og er tilgjengelig i REVIT og ArchiCAD.  

De kan lastes ned via https://bimbear.com/manufacturer/skarpnes

På denne siden  finner dere blant annet:

+ Miljøbilder 

+ 3-d modell av takstein

+ Nedlastingslink for bim-objekter

+ Link til Nobb

+ Link til vår egen hjemmeside